Beslag

Uit SchuldhulpHulp
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Beslag leggen

Deurwaarder[bewerken | edit source]

Algemeen[bewerken | edit source]

Als iemand zijn achterstanden niet betaalt kan een deurwaarder via de rechter beslag laten leggen op het inkomen, bankrekening of goederen. Meestal zijn hier een aantal stappen aan vooraf gegaan zoals aanmaningen, laatste waarschuwingen etc. Wordt de deurwaarder ingeschakeld dan zal deze ook een aantal stappen ondernemen zoals de crediteur dagvaarden voor een rechtszitting, vonnis betekenen etc. waarna beslag kan worden gelegd op zowel de goederen van de crediteur, het inkomen (loonbeslag) of de bankrekening (bankbeslag). Vervelend wordt het helemaal als er meerder deurwaarders zijn die beslag leggen. In dat geval kan het voorkomen dat hierdoor ten onrechte een gezin alsnog onder het bestaansminimum terecht komt en kan hier bezwaar tegen worden gemaakt. Uitgangspunt is dat het bedrag om van te leven en vaste lasten te betalen van een schuldenaar niet onder het bestaansminimum (~90% van de partcipatiewet plus toeslagen) mag komen. Dit wordt bepaald met de Beslagvrije Voet.

Loonbeslag[bewerken | edit source]

Mocht op het inkomen beslag worden gelegd dan informeert de deurwaarder bij de crediteur wat het inkomen is. Dit i.c.m. de beslagvrije voet bepaalt welk deel kan worden ingehouden (vandaar dat het van belang is dat wordt gereageerd op de vraag om inkomen anders bepaalt de deurwaarder zelf een fictief inkomen en dat is meestal te hoog) ter aflossing van de schuld. Nadat de hele achterstand (plus kosten) is ingehouden door de werkgever wordt het beslag op inkomen opgeheven.

Inzage[bewerken | edit source]

Op de site [| Mijn Schuldenwijzer] kun je nagaan welke deurwaarders beslag op het inkomen hebben gelegd.

Bankbeslag[bewerken | edit source]

Ook kan de deurwaarder beslag leggen op het positieve saldo van een bankrekening. Dit is alleen het positieve saldo dat op de dag van de beslaglegging op de bankrekening staat waarbij de deurwaarder rekening dient te houden dat de crediteur genoeg geld overhoudt om van te leven. Bij dit soort beslagen is sprake van een kat en muisspel tussen schuldenaar en deurwaarder want deze wil natuurlijk graag beslag leggen op de dag dat bijvoorbeeld het inkomen wordt gestort. Voor meer info over bankbeslag klik hier

Inboedelbeslag[bewerken | edit source]

De regels met betrekking tot beslag op de boedel zijn per 1/10/2020 aangepast. Op alle goederen die nodig zijn om een huishouden te voeren en voor zover ze niet bovenmatig zijn kan geen beslag meer worden gelegd. Hetzelfde geldt voor:

  • bovenmatige goederen waarvan de verwachte opbrengst bij verkoop minder zal opbrengen dan de hiermee gepaard gaande kosten behalve als het belang van de crediteur groter is dan van de eigenaar van het goed,
  • goederen die noodzakelijk zijn voor het verwerven van inkomen,
  • Goederen die aanleiding zijn voor het beslag zoals de nog niet betaalde laptop.

Wat is Bovenmatig[bewerken | edit source]

Kern van de regeling is eigenlijk de term "bovenmatigheid" want wat is bovenmatig. Als iemand een scooter heeft maar hij zou ook met zijn fiets naar zijn werk kunnen is dan de scooter bovenmatig? Hetzelfde geldt voor bijvoorbeeld de gloednieuwe computer of de 1,5 jaar oude auto die nodig is om inkomen te verwerven. In het laatste geval kan bijvoorbeeld worden gesteld dat deze vervangen dient te worden door een ouder exemplaar die dan wordt betaald uit de opbrengst van de verkoop van de huidige auto Wat betreft de computer kan natuurlijk worden volstaan met een tweede handsje van een paar jaar oud. Omdat de regeling nog nieuw is zal pas in de loop van tijd duidelijk worden he de term bovenmatig gaat worden ingevuld.Boedelsbeslag als drukmiddel[bewerken | edit source]

Het inboedelbeslag leidt meestal niet tot een oplossing om de openstaande rekeningen te betalen. Meestal heeft de crediteur al weinig en valt er weinig te halen. Als het al gebeurt is het meestal een drukmiddel om een openstaande rekening te betalen of het iemand lastig te maken. Meestal, zo leert de ervaring wordt een boedelbeslag wel aangekondigd maar leidt het uiteindelijk bijna nooit tot uitvoering ervan. Vooral omdat de kosten niet opwegen tegen de baten en het bovendien niet bijdraagt aan een oplossing van de financiële problemen.


Advies is daarom in gesprek te gaan met de deurwaarder en mocht dat geen oplossing bieden bijvoorbeeld gebruik te maken van de Gemeentelijke Schuldhulpbemiddeling.

Overheidsvorderingen[bewerken | edit source]

Voor overheidsvorderingen (dit zijn belastingen en toeslagen maar geen boetes) geldt dat deze in geval van achterstand zonder rechterlijke uitspraak via een beslag kunnen worden ingevorderd. De stappen voor de hoogte van het beslag zijn verder vergelijkbaar aan de stappen in geval van een deurwaarder.

Byzonder situaties[bewerken | edit source]

Op toeslagen zoals huur en zorgtoeslag kan geen beslag worden gelegd anders dan door een woningbouwvereniging of een zorgverzekering.Voor CJIB gelden bijzonder regels. Klik daarvoor hier

Wat te doen in geval van een beslag[bewerken | edit source]

Beslaglegging kan leiden tot een eindeloze situatie. De deurwaarderskosten kunnen bijvoorbeeld dermate hoog zijn dat er weinig overblijft om de schuld mee af te lossen of dat dit een eeuwigheid gaat duren. Mocht de schuld problematisch zijn, d.w.z. niet binnen 3 jaar aflosbaar, dan is bescherming zoeken van schuldhulpbemiddeling of evt. WSNP de beste oplossing. In dat geval wordt de schuld een 'normale schuld' waardoor deze saneerbaar wordt en de schuldenaar na drie jaar vrij van schulden is.