Bewindvoerder en Bewindvoering

Uit SchuldhulpHulp
(Doorverwezen vanaf Bewindvoerder)
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Inleiding[bewerken | edit source]

Een bewindvoerder neemt tegen betaling of uit verantwoordelijkheid naar een ander persoon (familie, vriend etc) de taken op het gebied van beheer van de financiën van een client over die niet in staat is deze zelfstandig te beheren of dit wordt uitbesteed aan een bewindvoerder. Bewind bestaat er in grofweg twee soorten (Meerderjarigenbewind en WSNP) en feitelijk zijn er in hierdoor twee soorten bewindvoerder (de 'gewone' en WSNP bewindvoerder). Aan de professionele bewindvoerder worden wettelijke eisen gesteld en deze bewindvoerder wordt door de rechter in zijn taak benoemd. Er zijn verschillende typen meerderjarigenbewind:

  • Afwezigheidsbewind: de client is onvindbaar,
  • Tijdelijkbewind: Bewind over een bepaalde periode,
  • Beperkt bewind: Een deel van het bezit staat onder bewind, bijvoorbeeld spaargeld,
  • Volledig bewind: Alles wat de client bezit staat onder bewind.

De laatste vorm van bewind is de soort die het meeste voorkomt.

Soorten Bewind[bewerken | edit source]

Zoals in de inleiding zijn er meer soorten van bewind en ander vormen van beheer van andermans financiën (Curatele of Mentorschap bijvoorbeeld). In dit artikel beperken we ons tot de bewindvoerderstaken waarmee we normaal gesproken te maken hebben (mensen met financiële problemen a.g.v. gedrag).

Meerderjarigenbewind[bewerken | edit source]

In dit geval hebben we te maken met een client die niet meer in staat is zijn eigen financiën te beheren om gezondheids- (denk aan clienten met dementie, patiënten met een psychiatrische achtergrond etc) of gedragsredenen (letterlijk niet met geld kunnen omgaan).

Aanvraag en toewijzing[bewerken | edit source]

De client of iemand die in relatie met hem staat (partner, familie, overheid of hulpverlener) kan bewind aanvragen. De aanvraag wordt door de rechtbank in een gesloten zitting (andere vormen zijn ook mogelijk) behandeld waarbij client (betrokkene), verzoeker en voorgestelde bewindvoerder aanwezig zijn. De rechter wijst het verzoek op basis van wat hij inde zitting hoort de aanvraag toe. Hier kan beroep tegen worden aangetekend. Als het verzoek wordt toegewezen gaat de dag erna het bewind in en wordt de uitspraak van de rechter (de beschikking) opgenomen in hetCentraalcuratele- en bewindregister en andere openbare registers als kadaster en Kamer van Koophandel.

Uitvoering bewind[bewerken | edit source]

De bewindvoerder neemt hierna de financiële huishouding van de client over:

  • Neemt beslissingen over geld en bezit (binnen de kaders van de beschikking),
  • Betaalt rekening,
  • Verstrekt leefgeld,
  • Regelt belastingen, uitkering en/of toeslagen,
  • Voert de administratie en laat deze periodiek controleren door kantonrechter/client.

Stopzetten bewind[bewerken | edit source]

De client of iemand die in relatie met hem staat (partner, familie, overheid of hulpverlener) kan op elk moment stopzetting van bewind aanvragen als iemand van mening is dat de client in staat is zijn geldzaken weer zelf te regelen. Een verzoek wordt ingediend bij de kantonrechter die in een besloten zitting het verzoek behandelt en het verzoek toe- of afwijst (hierbij geeft de rechter ook de omvang van het bewind aan). Bij afwijzing blijft het bewind gehandhaafd. Wordt het verzoek toegewezen dan stopt het bewind en moet de bewindvoerder een eindrekening opmaken en verantwoording afleggen en worden de aantekening in hetCuratele- en Bewindregister en andere openbare registers geschrapt.

Kosten[bewerken | edit source]

Kosten van bewind (~ € 1000/jaar) en de procedures komen t.l.v. de client. Is deze onvermogend dan kan een beroep op Bijzondere Bijstand . worden gedaan.

Bewindvoering en schulden[bewerken | edit source]

Zijn er schulden dan zal de bewindvoerder deze ook dienen op te lossen. Is er sprake van problematische schulden dan kan de bewindvoerder een beroep doen op schuldhulpbemiddeling

Bewind en Budgetbeheer[bewerken | edit source]

Bij bewind is de client feitelijk handelingsonbekwaam. Hij kan zelf geld uitgeven voor zijn dagelijkse boodschappen maar kan geen grotere uitgaven doen. Doet hij dit wel dan zijn de vorderingen in het algemeen niet verhaalbaar op de client. Hierin zit het verschil t.o.v. budgetbeheer in het kader van deschuldhulpbemiddeling. In dat geval is de situatie wat betreft beheer van de financiële huishouding gelijk echter is de client vrij om ook grotere overeenkomsten aan te gaan die verhaalbaar blijven op de client. De client staat in het geval van een minnelijke regeling of dwangakkoord wel geregistreerd bij het BKR en de crediteur kan dit natuurlijk checken maar als hij dit niet doet is zijn handelen met de cliënt (minder) verwijtbaar.

Bewindvoerders waarmee wordt samengewerkt[bewerken | edit source]

Bewindvoerders waarmee wordt samengewerkt staan op deze pagina.

WSNP Bewindvoerder[bewerken | edit source]

De rol van een WSNP-bewindvoerder is anders. De taak van deze bewindvoerder is zoveel als mogelijk de boedel te vullen. Na een toelating tot de WSNP maakt de bewindvoerder

Echter de cliënt blijft zelf het beheer van zijn financiële huishouding voeren. Regelmatig stort hij bedragen in de boedel en dient hij zelf inzicht en verantwoording over inkomen af te leggen (incl. de afdracht aan de boedel). Het grote verschil hierin zit dus dat de bewindvoerder een taak heeft om namens de crediteuren een zo groot mogelijk bedrag in de boedel gestort te krijgen en staat het belang van de client op een tweede plek (binnen bepaalde kaders en richtlijnen natuurlijk).

Meer informatie[bewerken | edit source]

Voor meer informatie is de site van Rechtspraak.nl een goede bron.