DUO/Studiefinanciering

Uit SchuldhulpHulp
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Als je ouder dan 18 bent vervalt de kinderbijslag en krijg je een vergoeding voor de kosten van school/levensonderhoud door middel van Studiefinanciering. Dit is een tegemoetkoming in de kosten van school/studie en wordt uitgevoerd door DUO.

Studiefinanciering per schoolsoort[bewerken | edit source]

Er zijn twee vormen van Studiefinanciering:

 • Studiefinanciering als je naar het MBO, HBO of Universiteit gaat.
 • Tegemoetkoming scholieren als je naar het VMBO, HAVO of VWO gaat.

In onderstaand schema wordt aangegeven waar je recht op hebt en wat een gift of lening is.


  VMBO, HAVO, VWO MBO 1/2 MBO 3/4 HBO Universiteit
Tegemoetkoming scholieren Gift        
Aanvullende toeslagen afhankelijk schoolsoort        
Basisbeurs/


Prestatiebeurs


  Altijd gift Gift mits binnen 10 jaar diploma Geen1 Geen1
Reisproduct2   x x x x
Aanvullende beurs   bij laag inkomen ouder

(kan gift worden mits binnen 10 jaar diploma)

Lening   x x x x
Collegegeldkrediet  

x x

1) Het reisproduct is een gift als je binnen 10 jaar het diploma haalt. Anders wordt het omgezet in een lening.
2)In geval van studiefinanciering die is gestart voor 1 september 2015 is de basisbeurs een gift mits de opleiding binnen 10 jaar succesvol wordt afgerond. Hier wordt in dit artikel verder geen rekening mee gehouden. Voor meer informatie over deze regeling kun je hierterecht.

Hoogte van de Studiefinanciering[bewerken | edit source]

De hoogte en toekenning van studiefinanciering is dus afhankelijk van nogal wat factoren. Als voorbeeld:

 • De woonsituatie (Thuis of uitwonend),
 • Leeftijd,
 • Nationaliteit,
 • Het soort onderwijs,
 • De hoogte van het inkomen van de ouders m.b.t. de aard van de financiering (Gift of lening),
 • etc.

Op deze pagina kan worden bepaald waar je recht op hebt.


Terugbetalen van de studielening[bewerken | edit source]

Terugbetaling van de schuld start op 1 januari 2 jaar na het beëindigen van de studie. De periode van terugbetaling is afhankelijk van:

 • de hoogte van de schuld,
 • de hoogte van het inkomen,
 • het jaar waarin je studiefinanciering is gestart.

Op deze pagina kun je zelf bepalen onder welke regeling je valt en kun je ook een rekenhulp vinden waarmee je de hoogte van het terug te betalen bedrag/maand kunt bepalen.

Pauzeren terugbetaling[bewerken | edit source]

Op verzoek kan bij DUO worden gevraagd om de terugbetaling van de studieschuld te pauzeren. Dit kan gedurende de looptijd van de terugbetalingsperiode (15 of 35 jaar) gedurende 60 maanden.

Kwijtschelding[bewerken | edit source]

Onder bepaalde voorwaarden is het mogelijk om de aanvullende beurs kwijtsgescholden te krijgen. Dat wordt op deze pagina uitgelegd. Bij overlijden wordt de volledige studieschuld kwijtgescholden. Deze zal niet worden verhaald op de erfgenamen.


Achterstand bij het terugbetalen[bewerken | edit source]

DUO hanteert de gebruikelijke incassoprocedure in geval van achterstanden. Dat wil zeggen, je ontvangt een bericht over de oorzaak van de achterstand, een betalingsverzoek, een herinnering, een aanmaning. Wordt hier niet op gereageerd dat wordt de achterstand overgedragen aan het CJIB die de invordering overneemt en evt. overdraagt aan een deurwaarder .

Zolang de schuld nog bij DUO zit kan met DUO een betalingsregeling worden getroffen (tel. 0505997755). Zorg dat je het BSN bij de hand hebt.

Schuldsanering en studieschuld[bewerken | edit source]

Een studieschuld kan niet worden ingebracht bij schuldsanering. De terugbetalingsverplichting blijft ook tijdens en na de schuldsanering bestaan. Echter achterstallige termijnen, OV boetes en lesgeldschulden kunnen wel worden ingebracht in de sanering. De overige verplichtingen a.g.v. teveel ontvangen studiefinanciering of toekomstige termijnen blijven gewoon bestaan. Wel kan door de schuldhulpverlener aan DUO worden gevraagd om uitstel van betaling en/of verlaging van het termijnbedrag gedurende de stabilisatiefase. Gedurende de sanering wordt de aflossing van de studieschuld stopgezet.

Tips[bewerken | edit source]

 • Als je je studie stopt meld je dan af bij DUO. Daardoor stopt de studiefinanciering en vooral... reis niet meer want het reisproduct stopt per de eerste van de maand waarin je je afmeldt (om die reden kan het soms beter zijn je per de eerste van de volgende maand af te melden). Vergeet daarnaast niet om het reisproduct van je OV chipkaart te halen. Dat kan bij ieder OV ophaalautomaat. Uitleg hierover kun je hier vinden.
 • Inloggen op Mijn DUO kan op deze pagina.