Inkomen en Pensioen

Uit SchuldhulpHulp
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Mensen die werken hebben recht op inkomen en afhankelijk van hun leeftijd Pensioen /AOW. Regels met betrekking tot inkomen zijn er eigenlijk weinig en berusten vooral op afspraken tussen werkgever en werknemer en CAO. Regelingen met betrekking tot inkomen beperken zich tot de volgende punten:

Minimum loon[bewerken | edit source]

In Nederland is er wetgeving die bepaalt dat mensen recht hebben op een minimum loon per maand. Deze is t/m 21 jaar leeftijdsafhankelijk. Is de arbeidsduur minder dan 40 maar meer dan 36 uur per week dan dient het minimumloon/uur altijd zo hoog te zijn zodat het minimum loon per maand wordt uitbetaald. Het minimumloon is een ander bedrag dan het sociaal minimum of bijstandsniveau(zie ook de pagina uitkeringen. Afhankelijk van de hoogte van het loon zijn er inkomensverhogende maatregelen getroffen door middel van toeslagen.

CAO[bewerken | edit source]

Een werkgever (of groep van werkgevers) kan met vakbonden afspraken hebben gemaakt over allerlei regelingen m.b.t. de arbeidsrelatie (incl. de hoogte van het loon). Bij de meeste werkgevers kan er van worden uitgegaan dat de afspraken goed worden nagekomen. Aandachtspunten die er zijn:

  • of iemand in een juiste schaal is ingedeeld,
  • of regelingen op het gebied van opleidingen juist worden nagekomen (bij einde dienstverband),
  • bij het eind van een dienstverband nagaan of niet opgenomen vakantiedagen worden uitbetaald.

In het algemeen leven werkgevers de regelingen goed na. Alleen in geval van een arbeidsgeschil zijn er situaties waarin het handig is na te gaan of alles volgens de regels is gelopen. In dat geval kan juridisch advies nodig zijn. Om na te gaan of er sprake is van een CAO kan gebruik worden gemaakt van deze site van de FNV

Ziekte[bewerken | edit source]

In geval van ziekte dient de werkgever het eerste jaar tenminste 70% van het loon doorbetalen waarbij de het loon niet lager mag zijn dan het minimumloon. In het tweede jaar van de ziekte hoeft de werkgever 70% van het loon uit te betalen ook al zakt hierdoor het loon onder de minimumloongrens. In dat geval kan een aanvulling op het loon worden aangevraagd bij het UWV. In de CAO kunnen gunstigere afspraken staan check daarom deze eerst. Of en welke CAO van toepassing is kun je hier vinden.<meta charset="utf-8">Na twee jaar ziekte stopt de loonbetaling en gaat de werknemer over naar deWIA.

Indien gedurende de ziekteperiode het dienstverband eindigt (in geval van een vast of tijdelijk dienstverband) kan na ontslag een beroep worden gedaan op de ziektewet. Voor uitzendkrachten en werknemers met een 0 uren contract gelden bijzonder regelingen die hier worden uitgelegd.

Meer informatie over loon en ziekte kan worden gevonden op de site van het Juridisch loket.

Pensioen[bewerken | edit source]

De pensioenleeftijd en de ingangsdatum geven op dit moment nog geen duidelijkheid wanneer iemand met pensioen gaat. Een betrouwbare bron om dit te achterhalen is de Sociale Verzekeringsbank. Na de pensioenleeftijd ontvangt iedere burger AOW. Tijdens het werkzame leven kan een werknemer daarnaast pensioen hebben opgebouwd. Dit is afhankelijk van wat de werkgever voor de werknemers heeft geregeld. Indien je wilt achterhalen of iemand recht op pensioen heeft kun je gebruik maken van de site van het Pensioenregister waar voor iedere burger geregistreerd staat wie waar hoeveel pensioen heeft opgebouwd en wat dat oplevert na pensioendatum. Is er een klein pensioen dan kan deze worden afgekocht (d.w.z. dat het gespaarde bedrag eerder wordt uitgekeerd). Op de site van de AFM staat hierover meer informatie