Zorgverzekering

Uit SchuldhulpHulp
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Algemeen

Of je nu wilt of niet maar als je ingezetenenbent van Nederland zit je altijd vast aan een zorgverzekering (heel kleine uitzondering daargelaten zoals principiële bezwaren i.v.m. je geloofsovertuiging). Er is een systeem opgetuigd zodat je altijd verzekerd bent ook al betaal je niet. De dwangmaatregelen bij wanbetaling worden hieronder opgesomd.

Achterstanden

Achterstanden in betaling bij Zorgverzekeringen zijn onder te verdelen in de volgende categoriën:

Achterstand in de betaling van de basispremie

Minder dan 6 maanden achterstand

In dit geval kan er een betalingsregeling met de zorgverzekeraar worden gesloten. (ook voor de achterstallige premie die door de zorgverzekering al bij een incassobureau is uitgezet, mits dat valt binnen de 6 maanden achterstand). De regelingen zijn per zorgverzekeraar verschillend.

Meer dan 6 maanden achterstand

In dat geval word de crediteur overgedragen aan het CAK die de "bestuursrechtelijke premie (maandpremie+administratief rechtelijke boete (30%) in rekening brengt. Inning vindt meestal plaats via het CJIB, maar kan ook via een loonbeslaglegging. Je betaalt enkel de maandpremie plus boete en lost dus niets van de schuld af! Om hier uit te komen dient een betalingsregeling te worden getroffen met de zorgverzekeraar (let op de dubbele betaling de eerste maand dus de eerste maand premiebetaling meenemen in de betalingsregeling). Na gunstige afronding van de betalingsregeling meldt de zorgverzekeraar de crediteur af bij het CAK en worden evt. openstaande bedragen bij het CAK kwijtgescholden.

Wat te doen als er onvoldoende afloscapaciteit is

Er kan een situatie ontstaan dat er naast het betalen van de zorgpremie (meestal de bestuursrechtelijke premie) weinig geld overblijft om de achterstand in te lopen. Gevolg is een jarenlange betalingsregeling zonder perspectief. Om dit te voorkomen kun je dan een beroep doen op de "versnelde uitstroom wanbetalersregeling".In het kort komt deze regeling er op neer dat je gedurende 36 maanden een bedrag van de schuld aflost waarna het restant wordt kwijtgescholden door de verzekeraar. De regeling is een aanvulling in de maatregelen om oplossingen als gevolg van wanbetaling zorgverzekeringspremie te voorkomen. Heeft iemand alleen schulden dan zou je het verschil tussen inkomen en beslagvrije voet kunnen gebruiken om de afloshoogte te bepalen. Ligt er al loonbeslag dan geldt een maximum van € 35 boven de beslagvrije voet waarbij je het bedrag dus omlaag kan praten immers het loonbeslag zet mensen al op een minimum. De regeling is m.n. bedoeld voor mensen die onder bewind staan. Echter het lukt soms ook om als vrijwilliger (waarbij jij aangeeft dat je strak op deze afspraak zult zitten) een dergelijke regeling af te spreken.
Meer informatie is hier te vinden.

Achterstand in betaling van aanvullende verzekering/eigen risico

Als er achterstanden zijn op de betaling van aanvullende verzekeringen/eigen risico (en nadat de crediteur hierover een aantal maal is geïnformeerd) wordt de vordering in handen gegeven van een incassobureau's/deurwaarder. Hier geldt geen regeling a la het CAK en de vordering is wat betreft inning vergelijkbaar met een vordering van een "normale" crediteur.