Hulporganisaties (maatschappelijk) - Katwijk

Uit SchuldhulpHulp
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Binnen Katwijk zijn er de volgende hulporganisaties die gerelateerd zijn aan schuldhulpverlening:

Bewindvoerders

We werken we samen met de volgende bewindvoerders:

  • Aleida Schudde (Parlevliet en Schudde Curatele en Bewind) en
  • Mirjam Brands (B. & Z. Bewindvoering en Begeleiding).

Wil je ze inschakelen overleg dan van te voren even met Anneke en Dick Jan.

Broodnodig

Dit is een onderdeel van Kwadraad specifiek gericht op financiële advisering i.c.m. andere maatschappelijke problematiek. Broodnodig is bereikbaar via het Team Sociale Ondersteuning of Kwadraad.

Brijder

Brijder, specialist in verslavingszorg, is er voor iedereen, van jong tot oud, met een lichte of ernstige verslaving. Ze richten zich op het voorkomen en behandelen van verslaving met bijkomende problematiek en op het verbeteren van de kwaliteit van leven. Meer informatie kun je hier vinden.

Budgetinformatiepunt

Het Budgetinformatiepunt (BIP) is de organisatie die verantwoordelijk is voor de uitvoering van de schuldhulpbemiddeling in het kader van de Wet Gemeentelijke Schuldhulpbemiddeling (WGS). De gemeente heeft deze taak uitbesteed aan Plangroep.


Benodigde formulieren voor aanmelding kun je hier vinden.

De Brug

De Brug is een ggz-instelling voor verslavingszorg. Ze bieden hulp aan verslaafden en ouders/partners/familieleden van verslaafden door middel van behandeling, begeleiding en/of huisvesting. De Brug helpt mensen die verslaafd zijn, bijvoorbeeld door ze door te verwijzen naar/plaatsen in ontwenningsklinieken en helpt mensen na de behandeling met het op orde krijgen van hun leven zoals onderdak, dagbesteding/werk en nazorg. Voor meer informatie kun je hier terecht.

Digitaal Plein Katwijk

Een website gericht op jongeren en dan met name op het gebied van verslaving en andere problematiek waar jongeren mee te maken hebben. Ook een vindplaats voor doorverwijzing.

De Duijf

Maatschappelijk Werk De Duijf zet zich met hart en ziel in voor mensen die in problemen zijn geraakt. Bijvoorbeeld door een verslaving, relatieproblemen, scheiding, opvoeding, eenzaamheid of financiële problematiek. We helpen mensen om een nieuwe start te maken. We werken vanuit een Christelijke motivatie. Voor meer informatie klik hier.

Dunavie

Dunavie is de grootste/enige sociale verhuurder van Katwijk. Binnen Dunavie is er het Team Leefbaarheid datzich bezig houdtmet (psycho)sociale en financiële problematiek van de klanten van Dunavie. Dat doen ze aan de hand van het betalingsgedrag van klanten of meldingen i.g.v. (psycho)sociale of overlastgevende problemen. Lees hier verder

Formulierenbrigade

De formulierenbrigade helpt bij het invullen van formulieren, opzetten van administratie en kan samen met de cliënt kijken of er recht is op voorzieningen zoals zorg- en huurtoeslag en bijzondere bijstand. Meer informatie kun je hier vinden.

GGD Hollands Midden (Meldpunt Zorg en Overlast)

Als er sprake is van iemand die hulp mijdt, overlast bezorgd (i.g.v. acute overlast politie inschakelen) dan kan contact worden opgenomen met het Meldpunt Zorg en Overlast (tfn 088-308 3620). Ook kan met het Meldpunt contact worden opgenomen voor advies. Meer informatie over het Meldpunt kun je hier vinden.

Grip op de Knip

Begeleid mensen die geldzorgen hebben door middel van:

Voor meer informatie kun je hier klikken.

Kocon

Het Platform Kocon is een lokaal samenwerkingsverband op het gebied van alcohol en drugs, in de gemeente Katwijk. Het gaat hierbij om verslavingspreventie en handhaving , verslavingszorg en maatschappelijk herstel. Kocon beheert een fonds waar in geval van crisis noodgiften uit kunnen worden gedaan. Klik daarvoor hier.

Kwadraad

Deze organisatie biedt maatschappelijk werk aan en kan op alle vlakken van sociale problematiek maatschappelijk werk aanbieden. Inschakelen kan het beste via het Team Sociale Ondersteuning. Klik voor meer informatie over Kwadraad hier.

Samenlevingsloket Gemeente Katwijk

Het samenlevingsloket van de Gemeente Katwijk geeft advies (door medewerkers van de gemeente) over de bestaande regelingen en voorzieningen op het gebied van zorg, welzijn, werk, inkomen, bijzondere bijstand, pgb en wmo). Meer informatie en afspraak maken kan hier.

Team Sociale Ondersteuning

Hier kunnen gezinnen zich aanmelden indien er niet alleen sprake is van geldzorgen maar ook voor andere problemen zoals gokverslaving, gezinsproblemen etc. Klik voor meer info hier

Veilig Thuis

Hoewel geen lokale organisatie vermelden we Veiligthuis.nl hier toch. In geval van een (vermoeden) van geweld (verbaal of fysiek) in een gezin kun je contact opnemen met Veiligthuis.nl. Zij kunnen adviseren, ingrijpen(indien nodig) of doorverwijzen. Natuurlijk kun je ook contact opnemen met bijvoorbeeld TSO of de coördinatoren.

Voedselbank

De voedselbank is een organisatie met als doelstelling iets te doen aan verspilling van voedsel en tegelijkertijd een bijdrage te leveren aan de bestrijding van armoede. Naast het verstrekken van voedselpakketten voorziet de voedselbank ook kleding en is er een team kappers die mensen gratis knipt. Klik voor meer info hier. Wil je weten of je in aanmerking komt voor de voedselbank dan kun je dit formulier gebruiken om te bepalen of je in aanmerking komt (bewaren heb je later nog weer nodig) en kun je je met dit formulier aanmelden.

Voorraadkast

Dit is een particulier initiatief van Co Viele die mensen helpt die niet in aanmerking komen/gebruik maken van de Voedselbank. Klik voor meer info hier of hier Aanmelden kan via Facebook Messenger/Website - vermeld dat je namens GRIP contact opneemt

Welzijnskwartier

Welzijnskwartier is een organisatie die werkt aan sociale verbinding en een prettige woon- en leefomgeving in de gemeente Katwijk. WZK stimuleert dat mensen zo lang en zelfstandig mogelijk deelnemen aan onze samenleving. Dat doen ze door voor verschillende doelgroepen passende, inspirerende en aansprekende activiteiten te organiseren en praktische diensten aan te bieden. Vaak gratis, of tegen een kleine vergoeding. Daarnaast ondersteunt WZK o.a. ouderen, mantelzorgers en statushouders met praktische hulp (zoals hulp bij de administratie of maaltijdservice) en advies. Klik voor meer info hier

WMO Consulenten

De groep WMO Consulenten van de Gemeente Katwijk kunnen adviseren en begeleiden in geval er een beroep wordt gedaan op WMO of PGB. Het betreft hier onderwerpen waardoor mensen zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen. Gedacht dient te worden aan thuiszorg, aanpassing van het huis of in het geval van bijvoorbeeld het organiseren van de financiële huishouding zorg dragen voor ondersteuning hiervan aan cliënten. De WMO kent geen strakke regelswat betreft toekenning waardoor er geen eenduidige antwoord kan worden gegeven welke ondersteuning wel of niet gefinancierd kan worden uit de WMO. Advies is daarom contact op te nemen met de WMO Consulenten. Voor meer informatie en contactgegevens zie de site van de Gemeente Katwijk.

Andere organisaties

Ook zijn er nog organisaties die specifieke hulp geven. Deze hebben we opgesomd op deze pagina