Belastingdienst

Uit SchuldhulpHulp
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

In het algemeen kunnen met de belastingdienst afspraken worden gemaakt voor een betalingsregeling of kwijtschelding. Uitleg over de manier waarop kwijtschelding van een belastingschuld kan worden aangevraagd wordt op deze pagina uitgelegd.

Wat is mogelijk

Uitstel

Uitstel van aangifte

Indien niet tijdig aangifte kan worden gedaan kan uitstel van Aangifte worden aangevraagd. De datum waarop de aangifte staat in de brief die de klant van de belastingdienst heeft ontvangen of kan worden gevonden door in te loggen op Mijn Belastingdienst (DIGid nodig).

Uitstel van betaling

Is er tijdelijk geen mogelijkheid om de belastingaanslag te betalen dan kan uitstel van betaling worden gevraagd. Op deze pagina van de belastingdienst wordt uitgelegd hoe dit kan worden aangevraagd en wat de voorwaarden zijn zoals de maximum termijn van vier maanden.

!! Let op.... door het aanvragen van uitstel van betaling vervalt de mogelijkheid tot het treffen erna van een betalingsregeling dus kan het soms beter zijn om direct over te gaan tot een betalingsregeling.

Betalingsregeling

Een betalingsregeling kan voor alle typen achterstanden zoals teveel ontvangen zorgtoeslag, naheffing inkomstenbelasting etc. worden aangevraagd. Voor betalingsregelingen die verband houden met het terugbetalen van teveel ontvangen toeslagen staat op deze pagina meer informatie. Voor betalingsregelingen i.v.m. belastingvordering staat hier meer informatie.

Kwijtschelding

Kwijtschelding kan alleen worden aangevraagd voor een belastingschuld (en als er weinig afloscapaciteit is ook voor toeslagen). Hier leggen we dat uit.

Uitzondering

Is er een voorlopige aanslag opgelegd? Hiervoor is geen betalingsregeling te treffen echter kan wel bezwaar worden gemaakt als de omstandigheden zijn gewijzigd. Voor meer info klik hier

Tips

  • In geval er loonbeslag wordt gelegd staat op deze pagina uitgelegd wat in die gevallen gedaan kan worden.
  • Het team Stella kan in schrijnende gevallen i.r.t. Toeslagen worden ingeschakeld. Het telefoonnummer hiervoor is 0800-0543 en dan vragen naar het team Stella
  • Een samenloop van een betalingsregeling i.c.m. een voorlopige aanslag leidt regelmatig tot problemen (bijvoorbeeld i.g.v. alimentatie). Deze oplossing kan dan helpen.
  • Vermeld i.g.v. achterstand bij een aanvraag om een betalingsregeling dat de client Schuldhulpverlening heeft ingeschakeld en zeker ook bij weinig afloscapaciteit dat er weinig inkomen is. Dit kan dan nl.leiden tot kwijtschelding i.p.v. een betalingsregeling.

Externe Link

Op deze pagina kan meer informatie worden gevonden i.g.v. betalingsproblemen met de belastingdienst.