Kocon

Uit SchuldhulpHulp
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Via de Stichting Kocon kan een noodgift van maximaal € 500 worden aangevraagd voor inwoners uit Katwijk indien er een crisissituatie is. Bijvoorbeeld als er sprake is van een dreigende huisuitzetting of het afsluiten van energie of water. Op basis van een gemotiveerd verzoek besluit Kocon, meestal binnen vijf werkdagen, of het gevraagde bedrag wordt vergoed. Criteria hierbij is dat de bijdrage helpt om de financiële problemen structureel op te lossen en dat de cliënt bereid is hulp te accepteren. Kocon maakt geen bedragen over naar cliënten zelf.
Hoewel de toekenning van een bedrag als gift wordt beschouwd zijn we van mening dat de cliënt van Grip nadat alle achterstanden zijn ingelopen de gift aan Kocon terugbetaalt. (Stichting Kocon, NL38 RABO 0336853211 in Katwijk). Neem deze dus op in het schuldenoverzicht.

Wijze van aanvragen:

  • De aanvraag loopt altijd via Dick Jan of Bernard die deze zullen indienen bij Kocon. Er zijn nl. afspraken met Kocon waaraan voldaan dient te worden. Voordeel is een kortere doorlooptijd,
  • In de aanvraag dienen, met medeweten van de cliënt, naam, adres, woonplaats van de client evenals de samenstelling (partner, aantal kinderen+ leeftijd en woonsituatie) van het huishouden te zijn opgenomen,
  • In de aanvraag dient in het kort te worden omschreven wat de aanleiding voor de aanvraag is en op basis waarvan er sprake is van een perspectief op een stabiele financiële situatie in de toekomst,
  • Welk bedrag wordt aangevraagd bij het Noodfonds.
  • Gegevens van de crediteur zoals Naam, bankrekeningnummer en betalingskenmerk(en).


Houdt de aanvraag kort en to the point en overleg vooraf even met Dick Jan of Bernard. Dat scheelt.